© Ron Schrijver
Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn begaafdheidsfactoren en prestatiegebieden? Hoe belangrijk zijn de verschillende omgevingsfactoren en wat is de invloed van niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren op ons leervermogen? Waar zetten we op in bij het begeleiden van cognitief getalenteerde leerlingen, en wat zetten we in? Bij Quint Campus verdiepen we ons in de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Wat kunnen we inzetten naast het reguliere leerprogramma om het uiterste uit leerlingen te halen? Wat doet muziek met onze hersenfuncties? En gaat onze neurale flexibiliteit zo ver dat we optimisme kunnen aanleren, en hulpeloosheid kunnen afleren? Als we weten waarover we het hebben kunnen we zaken heel gericht en gemotiveerd inzetten. Ons beleid is dan ook gebouwd op een fundering van verdieping, eigen onderzoek en toetsing, en op voldoende tijd om ontwikkeling door te maken. En ontwikkeltijd en - ruimte zitten in dit beleid verweven. Verder geven we op deze site een uiteenzetten van de verdiepingen die we op de Sint Nicolaasschool in Haren gedaan hebben op het gebied van cognitief talent en de daarbij behorende sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit deden we vanuit een roeping om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen krijgen wat ze verdienen. We denken hierbij vooral aan het op een goede manier leren leren, het aanleren van goede leerstrategieën en een goede leerattitude. Ron Schrijver
Quint Campus
© Ron Schrijver
Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn begaafdheidsfactoren en prestatiegebieden? Hoe belangrijk zijn de verschillende omgevingsfactoren en wat is de invloed van niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren op ons leervermogen? Waar zetten we op in bij het begeleiden van cognitief getalenteerde leerlingen, en wat zetten we in? Bij Quint Campus verdiepen we ons in de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Wat kunnen we inzetten naast het reguliere leerprogramma om het uiterste uit leerlingen te halen? Wat doet muziek met onze hersenfuncties? En gaat onze neurale flexibiliteit zo ver dat we optimisme kunnen aanleren, en hulpeloosheid kunnen afleren? Als we weten waarover we het hebben kunnen we zaken heel gericht en gemotiveerd inzetten. Ons beleid is dan ook gebouwd op een fundering van verdieping, eigen onderzoek en toetsing, en op voldoende tijd om ontwikkeling door te maken. En ontwikkeltijd en -ruimte zitten in dit beleid verweven. Verder geven we op deze site een uiteenzetten van de verdiepingen die we op de Sint Nicolaasschool in Haren gedaan hebben op het gebied van cognitief talent en de daarbij behorende sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit deden we vanuit een roeping om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen krijgen wat ze verdienen. We denken hierbij vooral aan het op een goede manier leren leren, het aanleren van goede leerstrategieën en een goede leerattitude. Ron Schrijver
Quint Campus