Home De Werkwinkel Quint Muziek Quint College Galerie Contact Over
© Ron Schrijver
Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn begaafdheidsfactoren en prestatiegbieden? Hoe belangrijk zijn de verschillende omgevingsfactoren en wat is de invloed van niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren op ons leervermogen? Waar zetten we op in bij het begeleiden van cognitief getalenteerde leerlingen, en wat zetten we in? Bij Quint Campus verdiepen we ons in de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Wat kunnen we inzetten naast het reguliere leerprogramma om het uiterste uit leerlingen te halen? Wat doet muziek met onze hersenfuncties? En gaat onze neurale flexibiliteit zo ver dat we optimisme kunnen aanleren, en hulpeloosheid kunnen afleren? Als we weten waarover we het hebben kunnen we zaken heel gericht en gemotiveerd inzetten. Ons beleid is dan ook gebouwd op een fundering van verdieping, eigen onderzoek en toetsing, en op voldoende tijd om ontwikkeling door te maken. En ontwikkeltijd en -ruimte zitten in dit beleid verweven. Een deel van deze site is gereserveerd voor de Sint Nicolaasschool in Haren. Een ander deel is gereserveerd voor Quint Muziek. Verder geven we op deze site een uiteenzetten van de verdiepingen die we op de Sint Nicolaasschool in Haren en bij Quint Muziek doen op het gebied van cognitief talent en de daarbij behorende sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit doen we vanuit een roeping om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen krijgen wat ze verdienen. Vanuit school denken we hierbij vooral aan het op een goede manier leren leren en het aanleren van goede leerstrategieën. Vanuit Quint Muziek denken we vooral aan wat muziek doet met onze hersenfuncties en hoe we muziek kunnen inzetten om er op veel andere leergebieden profijt van te hebben.
Quint Campus
Home
Site Navigation
© Ron Schrijver
Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn begaafdheidsfactoren en prestatiegbieden? Hoe belangrijk zijn de verschillende omgevingsfactoren en wat is de invloed van niet- cognitieve persoonlijkheidsfactoren op ons leervermogen? Waar zetten we op in bij het begeleiden van cognitief getalenteerde leerlingen, en wat zetten we in? Bij Quint Campus verdiepen we ons in de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Wat kunnen we inzetten naast het reguliere leerprogramma om het uiterste uit leerlingen te halen? Wat doet muziek met onze hersenfuncties? En gaat onze neurale flexibiliteit zo ver dat we optimisme kunnen aanleren, en hulpeloosheid kunnen afleren? Als we weten waarover we het hebben kunnen we zaken heel gericht en gemotiveerd inzetten. Ons beleid is dan ook gebouwd op een fundering van verdieping, eigen onderzoek en toetsing, en op voldoende tijd om ontwikkeling door te maken. En ontwikkeltijd en -ruimte zitten in dit beleid verweven. Een deel van deze site is gereserveerd voor de Sint Nicolaasschool in Haren. Een ander deel is gereserveerd voor Quint Muziek. Verder geven we op deze site een uiteenzetten van de verdiepingen die we op de Sint Nicolaasschool in Haren en bij Quint Muziek doen op het gebied van cognitief talent en de daarbij behorende sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit doen we vanuit een roeping om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen krijgen wat ze verdienen. Vanuit school denken we hierbij vooral aan het op een goede manier leren leren en het aanleren van goede leerstrategieën. Vanuit Quint Muziek denken we vooral aan wat muziek doet met onze hersenfuncties en hoe we muziek kunnen inzetten om er op veel andere leergebieden profijt van te hebben.
Quint Campus