Home De Werkwinkel Quint Muziek Quint College Galerie Contact Over

Waarom muziekles?

Muziek maken bevordert integratie, stimuleert de intelligentie, verbetert het

sociaal gedrag, bevordert de schoolprestaties en vermindert

concentratieproblemen. Dat is nogal wat toch? Professor H.G. Bastian is na een

zesjarig onderzoek tot deze conclusie gekomen. Ik heb alweer een jaar of tien

geleden in Berlijn met leerkrachten gesproken van de scholen die met dit

onderzoek hebben meegedaan. Ook muzikanten van de academie van kunsten

waren betrokken bij dit project. Alle betrokkenen waren erg enthousiast over de

veranderingen die muzieklessen op scholen teweeg brachten. Het ging er hen

om dat je met het werken aan muzikale facetten bepaalde zaken traint en zelfs

bepaalde verbindingen in de hersenen ontwikkelt die het kind nodig heeft op

allerlei anderen momenten dan het bezig zijn met muziek. De manier waarop je

de muzieklessen geeft, en het pedagogisch klimaat in de groep, is daarbij wel

heel belangrijk. En daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. In het artikel

“Muziek maakt slim”, is hier meer over te lezen.

Nu geloof ik niet dat muziek iemand slimmer maakt. Je bent slim, meer of

minder … of niet. Maar ook het gebruiken van de erfelijk meegekregen I.Q.-tjes

moet getraind worden. Vanzelf komen die I.Q-‘s er niet uit, althans niet allemaal.

En als ik de andere kant op kijk dan durf ik uit ervaring te zeggen dat ik kinderen

die op een bepaalde manier gehinderd zijn in hun ontwikkeling zich door het

bezig zijn met muziek, bijvoorbeeld door motorisch-ritmische oefeningen, goed

kunnen laten helpen. En waarom zouden we kinderen onthouden zich door

muziekbeleving te laten helpen in hun ontwikkeling.

Quint Muziek creëert mogelijkheden om met muziek bezig te zijn, zowel voor

kinderen als voor volwassenen. Want niet alleen kinderen verdienen het om

muzikaal opgevoed te worden. Ook voor volwassenen kan ontwikkeling op

muzikaal gebied een heleboel opleveren.

Klik op het logo om naar de huidige Quint Muziek-site te gaan. Gebruikers van

Apple-systemen hebben een Flashplayer nodig, bijvoorbeeld die van Photon.

© Ron Schrijver
Quint Muziek
Quint Muziek

Waarom

muziekles?

Muziek maken bevordert integratie,

stimuleert de intelligentie, verbetert

het sociaal gedrag, bevordert de

schoolprestaties en vermindert

concentratieproblemen. Dat is nogal

wat toch? Professor H.G. Bastian is na

een zesjarig onderzoek tot deze

conclusie gekomen. Ik heb alweer een

jaar of tien geleden in Berlijn met

leerkrachten gesproken van de

scholen die met dit onderzoek

hebben meegedaan. Ook muzikanten

van de academie van kunsten waren

betrokken bij dit project. Alle

betrokkenen waren erg enthousiast

over de veranderingen die

muzieklessen op scholen teweeg

brachten. Het ging er hen om dat je

met het werken aan muzikale facetten

bepaalde zaken traint en zelfs

bepaalde verbindingen in de

hersenen ontwikkelt die het kind

nodig heeft op allerlei anderen

momenten dan het bezig zijn met

muziek. De manier waarop je de

muzieklessen geeft, en het

pedagogisch klimaat in de groep, is

daarbij wel heel belangrijk. En daar

kan ik me heel goed iets bij

voorstellen. In het artikel “Muziek

maakt slim”, is hier meer over te

lezen.

Nu geloof ik niet dat muziek iemand

slimmer maakt. Je bent slim, meer of

minder … of niet. Maar ook het

gebruiken van de erfelijk

meegekregen I.Q.-tjes moet getraind

worden. Vanzelf komen die I.Q-‘s er

niet uit, althans niet allemaal. En als ik

de andere kant op kijk dan durf ik uit

ervaring te zeggen dat ik kinderen die

op een bepaalde manier gehinderd

zijn in hun ontwikkeling zich door het

bezig zijn met muziek, bijvoorbeeld

door motorisch-ritmische oefeningen,

goed kunnen laten helpen. En

waarom zouden we kinderen

onthouden zich door muziekbeleving

te laten helpen in hun ontwikkeling.

Quint Muziek creëert mogelijkheden

om met muziek bezig te zijn, zowel

voor kinderen als voor volwassenen.

Want niet alleen kinderen verdienen

het om muzikaal opgevoed te worden.

Ook voor volwassenen kan

ontwikkeling op muzikaal gebied een

heleboel opleveren.

Klik op het logo om naar de huidige

Quint Muziek-site te gaan. Gebruikers

van Apple-systemen hebben een

Flashplayer nodig, bijvoorbeeld die

van Photon.

© Ron Schrijver
Site Navigation
Quint Muziek