© Ron Schrijver
De Werkwinkel
Planninghulp zelfstandig werk voorbeeld
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2019/202 0 G r o e p 2
34
Vo o r b erei d en d e w ee k
35
G ee n l es t o et s en
36
G ee n l es - t o et s en
37 W er k b o ek u i t l e g 2 b l z Pa t r o o n w aar n emi n g v i s u el e an al y s e
C w T h ema 1 D ag k l as ! M ak en 1 en 2
38 W b u i t l e g d o b b el s t ee n s p el St aaf d i ag r am en r u i mt el i j k v er mo g en
C w T h ema 1 M ak en 3 en 4
39 W b s c h r i jf p at r o n en , n a u w k eu r i g h ei d en k l eu r en , c o n c en t r at i e, g r o ep er en
E d u c at i ev e s p el l en , z o al s p en g u i n s , h i d e & s ee k , q u i r k l e
40 M i n i p ad : i n t r o d u c t i e W b w er k en
41 Pr aat p l aat Po l i t i e Z i n g en v er h aal l i ed (g eh eu g en r o u t e)
42 Pa t r o o n w aar n emi n g C o n t r o l e w er k b o ek
Sp el l et je s p l e i n (kl eu t er s ) Si mo n Say s (g eh eu g en )
43
Her f s t v a k a n t i e
44 W er k b o ek u i t l e g b ee l d h er k en n i n g , r i jme n
C w T h ema 1 45 W b af t ek en en r u i mt el i jk v er mo g en E v en v ee l 1
Li ev eh ee r s b ee s t je s 1 & 2 46 C o ö r d i n at en g ez ame n l i jk , r u i mt el i jk i n z i c h t
Li ev eh ee r s b ee s t je s 1 & 2 47 M i n i p ad : G et al l en s mo k k e l en n aar W i s k en b u r c h t
48 49 50 51
52
Ker s t v a k a n t i e
1
2 3
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 3
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es - t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
36 C o n t r act w er k b l z . 2 So mp l ex S3 3 . 1
C w 3 t h ema 3 37 C o n t r act w er k b l z . 3 en 5 So mp l ex S3 3 . 2
Les h ee l al , b l z . 4 en 5 38 C o n t r act w er k b l z . 6 en 7 So mp l ex S3 3 . 3
39 C o n t r act w er k b l z . 8 en 9 So mp l ex S3 3 . 4
Les h ee l al , b l z . 6 en 7 40 C o n t r act w er k b l z . 1 1 So mp l ex S3 3 . 5
Ko p i e b l z . 1 1 mak en 41 C o n t r act w er k b l z . 1 2 So mp l ex M 3 1 . 1
Ko p i e b l z . 1 2 mak en I n s t r u c t i e p er b l z . So mp l .
42
Her f s t v a k a n t i e
43 C o n t r act w er k b l z . 1 3 So mp l ex M 3 1 . 2
V er v o l g h ee l al mak en (met g as t l es s en ?)
44 C o n t r act w er k b l z . 1 4 So mp l ex M 3 1 . 3
45 C o n t r act w er k b l z . 1 5 So mp l ex M 3 1 . 4
46 C o n t r act w er k b l z . 1 6 en 1 7 So mp l ex M 3 1 . 5
47 C o n t r act w er k b l z . 1 8 So mp l ex M 3 1 . 6
48 C o n t r act w er k b l z . 1 9 So mp l ex G 3 1 . 1
49 C o n t r act w er k b l z . 2 0 So mp l ex G 3 1 . 2
50 C o n t r act w er k n i eu w b l z . 2 So mp l ex G 3 1 . 3
C w 3 t h ema 4 51
52
Ker s t v a k a n t i e
53
1 C o n t r act w er k b l z . 3 So mp l ex G 3 1 . 4
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 4
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es - t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
36 C o n t r act w er k b l z . 2 So mp l ex S4 3 . 1
C w 4 t h ema 3 So mp l ex 4 (d ee l 1 )
37 C o n t r act w er k b l z . 3 So mp l ex S4 3 . 2
E x t r a: M i n i p ad mu z i ek i n s t r u mente n
38 C o n t r act w er k b l z . 4 So mp l ex S4 3 . 3
39 C o n t r act w er k b l z . 5 So mp l ex S4 3 . 4
40 C o n t r act w er k b l z . 6 So mp l ex S4 3 . 5
E x t r a: M i n i p ad Pr eh i s t o r i e
41 C o n t r act w er k b l z . 7 So mp l ex S4 3 . 6 42
Her f s t v a k a n t i e
43 C o n t r act w er k b l z . 8 So mp l ex S4 3 . 7
44 C o n t r act w er k b l z . 9 So mp l ex F4 1 . 1
E x t r a: M i n i p ad H o n d en
45 C o n t r act w er k b l z . 1 0 So mp l ex F4 1 . 2
46 C o n t r act w er k b l z . 1 1 So mp l ex F4 1 . 3
47 C o n t r act w er k b l z . 1 2 So mp l ex F4 1 . 4
E x t r a: M i n i p ad B r an d w ee r
48 C o n t r act w er k b l z . 1 3 So mp l ex F4 1 . 5 - W i e k an d i t ?
49 C o n t r act w er k b l z . 1 4 So mp l ex F4 2 . 1
50 C o n t r act w er k b l z . 1 5 So mp l ex F4 2 . 2
E x t r a: M i n i p ad D u i n en
51
52
Ker s t v a k a n t i e
53
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 5
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es - t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
36 C w 2 en 3 / Fa 3 , 4 , 5 , So mp l ex S5 1 . 1
C w 5 t h ema 3 Fa Far ao s
37 C w 4 en 5 / Fa 6 E x t r a: W eb p ad E f t el i n g
38 Cw 6 en 7 / Fa 7 en 8 39 C w 8 en 9 / Fa 9 en 1 0 So mp l ex S5 1 . 2
40 C w 1 0 , en 1 1 / Fa 1 1 en 1 2 E x t r a: W eb p ad E l ek t r i c i t e i t
41 C w 1 2 en 1 3 / Fa 1 3 en 1 4 So mp l ex S5 1 . 3 42
Her f s t v a k a n t i e
43 C w 1 4 / Fa 1 5 en 1 6 E x t r a: W eb p ad E u r o p a
44 Cw 1 5 / Fa 1 7 en 1 8 45 C w 1 6 en 1 7 / Fa 1 9 en 2 0 So mp l ex S5 1 . 4
46 C w 1 8 / Fa 2 1 E x t r a: W eb p ad M i d d el ee u w en
47 C w 1 9 / Fa 2 2 So mp l ex S5 1 . 5
48 C w 2 0 / Fa 2 3 en 2 4 So mp l ex S5 1 . 6
E x t r a: W eb p ad Z i n t u i g en
49 Cw 2 1 / Far a o s af r o n d e n So mp l ex S5 1 . 7
50 C w 2 2 / Far a o s af r o n d e n So mp l ex S5 1 . 8
51
52
Ker s t v a k a n t i e
53
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 6
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es - t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
36 C o n t r act w er k b l z . 2 , 3 So mp l ex G 6 , 3 . 1
C w t h ema 3 37 C o n t r act w er k b l z . 4 , 5 Pl u s p ad : B ed r ei g d e d i er en
Pl u s p ad : G r o en o f b l au w
38 C o n t r act w er k b l z . 6 , 7 So mp l ex G 6 , 3 . 2
39 C o n t r act w er k b l z . 8 W eb p ad : T r o p i s c h r eg en w o u d
40 C o n t r act w er k b l z . 9 So mp l ex G 6 , 3 . 3
41 C o n t r act w er k b l z . 1 0 , 1 1 Op d r ach t 6 , M i jn s t r aat (we b s i t e)
B ed r ei g d e d i er en af T r o p . r eg en w o u d af
42
Her f s t v a k a n t i e
43 C o n t r act w er k b l z . 1 2 So mp l ex G 6 , 3 . 4 en 3 . 5
44 C o n t r act w er k b l z . 1 3 W eb p ad : B er g en
45 C o n t r act w er k b l z . 1 4 46 C o n t r act w er k b l z . 1 5 So mp l ex G 6 , 3 . 6
47 C o n t r act w er k b l z . 1 6 W eb p ad : N at u u r g ew el d
B er g en af 48 C o n t r act w er k b l z . 1 7 , 1 8 So mp l ex G 6 , 3 . 7
49 C o n t r act w er k b l z . 1 9 , 2 0 So mp l ex G 6 , 3 . 8
50 C o n t r act w er k b l z . 2 1 , 2 2 N at u u r g ew el d af 51 C o n t r act w er k b l z . 2 , 3 C w t h ema 4
52
Ker s t v a k a n t i e
53
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 7
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es - t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
36 C o n t r act w er k u i t d el en St u d er en Aan t ek en i n g en mak en
W i e s c h r i jf t d i e b l i jf t C o r n el l met h o d e
37 C o n t r act w er k b l z . 2 St u d er en l es 2 M i n d map p en
Pr es en t at i e v o o r b er ei d en
38 C o n t r act w er k b l z . 3 St u d er en M i n d map p en
M i n d map i n l ev er en
39 C o n t r act w er k b l z . 4 St u d er en l es 3 St u d i ek aar t en
St u d i ek aar t en mak en
40 C o n t r act w er k b l z . 5 St u d er en - St u d i ek aar t en
St u d i ek aar t en mak en
41 C o n t r act w er k b l z . 6 en 7 St u d er en - St u d i ek aar t en
M ar k er en + v r ag en mak en
42 C o n t r act w er k b l z . 8 St u d er en T o et s s t u d i ek aar t en
T o et s s t u d i ek aar t en !
43
Her f s t v a k a n t i e
44 C o n t r act w er k b l z . 9 St u d er en l es 4 - Sam en v at t en
45 C o n t r act w er k b l z . 1 0 St u d er en - Sam en v at t en
Sam en v at t en af
46 C o n t r act w er k b l z . 1 1 St u d er en l es 5 M ar k er en
47 C o n t r act w er k b l z . 1 2 en 1 3 St u d er en M ar k er en
48 C o n t r act w er k b l z . 1 4 St u d er en l es 6 l er en met W RT S
49 C o n t r act w er k b l z . 1 5 St u d er en W RT S
50 C o n t r act w er k b l z . 1 6 St u d er en W RT S
51 C o n t r act w er k b l z . 1 7
52
Ker s t v a k a n t i e
53
P l an ni ng we r k wi nk e l o pd r ac ht e n 2020/202 1 G r o e p 8
3 3
Vo o r b erei d en d e w ee k
3 4
G ee n l es t o et s en
3 5
G ee n l es - t o et s en
3 6 C w , E c en Pi u i t d el en St u d er en ei n d o p d r ac h t
C w t h . 3 B o men Ui t l e g p l an n i n g . St . Les
3 7 Cw 2 / E c 3 , 4 , 5 / Pi 5 , 7 St u d er en ei n d o p d r ac h t 1
3 8 Cw 3 / E c 6 , 7 / Pi 8 , 9 St u d er en ei n d o p d r ac h t 2
39 Cw 4 Sch ema / E c 8 , 9 / Pi 1 0 St u d er en ei n d o p d r ac h t 3
C w i n aan t ek en s c h r i f t 4 0 C w 5 , 6 en 7 / E c 1 0 / Pi 1 0 , 1 1 St u d er en ei n d o p d r ac h t 3
4 1 Cw 8 en 9 / E c 1 1 / Pi 1 2 St u d er en ei n d o p d r ac h t 3 4 2
Her f s t v a k a n t i e
4 3 Cw 10/ E c 1 2 , 1 3 / Pi 1 3 St u d er en ei n d o p d r ac h t 4
Ko p i e t ek s t v r ag en
4 4 Cw 11/ E c 1 4 / Pi 1 4 St u d er en ei n d o p d r ac h t 4
4 5 Cw 12/ E c 1 5 / Pi 1 5 St u d er en ei n d o p d r ac h t 4
4 6 C w 13/ E c 1 6 / Pi 1 6 St u d er en ei n d o p d r ac h t 5 Lat i jn
M et W RT S
4 7 C w 14/ E c 1 7 / Pi 1 7 St u d er en Lat i jn
4 8 Cw 15/ E c 1 8 , 1 9 / Pi 1 8 , 1 9 T o et s Lat i jn
T o et s
49 C w 16/ E c 2 0 / Pi 2 0 5 0 C w 1 7 , 18/ E c 2 1 , 2 2 / Pi 2 1 C w : c o p i n v r ag en 5 1 C w 1 9 , 2 0 / E c 2 3 / Pi 2 2
52
Ker s t v a k a n t i e
53