Home Werkwinkel Leerkrachten Quint Muziek Quint Verdiepingen Galerie Contact
© Ron Schrijver
De Werkwinkel
Leren op afstand
Beste leerlingen van de werkwinkel, Hoe gaat het met jullie? Fijn dat jullie de werkwinkelsite gevonden hebben. Je kunt hier lessen volgen, opdrachten vinden, keuzewerk uitkiezen, je laten uitdagen met breinkrakers, je kunt je in van alles verdiepen en je kan hier ook ontspannen. En dat kan je overal doen waar je maar internet hebt. De meesten van jullie hebben de werkwinkeltoets gedaan. En daarin zit ook de vraag: “Waarom ga je naar school?” en “Waarom wil je graag leren?” En daar heb ik zoveel mooie antwoorden op gekregen van jullie. En die komen allemaal op hetzelfde neer. Jullie willen je graag ontwikkelen, en ook nog eens een keer zo goed mogelijk. Super! Als meester hoor ik niets liever dan dat. Maar ik merk het ook aan jullie. Want er wordt in de werkwinkel meestal echt goed werk geleverd en met veel plezier gewerkt. En ook dat laatste vind ik heel belangrijk. Deze site is helemaal nieuw. Ik heb een groot deel van de Quint Campus-site gereserveerd voor de werkwinkel. We hebben wel een oude site maar die is gebaseerd op ‘flash’, een programma dat gebruik maakt van vectorafbeeldingen (punten en coördinaten - denk aan de wiskundelessen in de werkwinkel). Maar dat ‘flash’ gaat er uit dus moest de hele werkwinkelsite vernieuwd worden. En dat is een hele klus. Zo nu en dan zal je vanuit de nieuwe site doorgestuurd worden naar de oude site. Maar ik hoop dat steeds minder vaak te hoeven doen. Jullie hebben van meester Matthijs een planning gekregen voor de komende periode. Voor het contractwerk, somplex en andere eigen verdiepingen kun je die  planning gewoon aanhouden. En dan is er nog iets ... Velen van jullie keken er al lang naar uit. We spelen ‘Wie is de Mol’ in de werkwinkel. Er zijn opdrachten én hints. Let op! Want de Mol probeert jou tegen te werken. ‘Wie is de Mol’ is in principe voor de werkwinkelleerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maar er doet ieder jaar ook een aantal enthousiaste groep 4 leerlingen op een hele goede manier mee. En dat is natuurlijk prima. Ik wens jullie, ook hiermee, veel plezier. Kijk eerst maar eens rustig rond op de nieuwe werkwinkelafdeling van deze site. Er is een indeling gemaakt per twee jaargroepen waarin je opdrachten, lessen, oefeningen en keuzewerk vindt. Als je de muis op het menu ‘Werkwinkel’ zet in de navigatiebalk bovenaan de bladzijde verschijnt er vanzelf een drop-downmenu. Hier volgt een schema met de lessen en opdrachten voor iedere werkwinkelgroep per week. Dit schema vul ik iedere week weer aan. Formulieren die je nodig hebt voor de bepaalde lessen kun je downloaden. Het blauwe download-ikoontje stuurt je door naar de download-pagina, waar je het juiste formulier kan uitkiezen om het vervolgens te downloaden en thuis uit te printen. Keuzewerkopdrachten mag je altijd uitvoeren als je tijd over hebt en zin om nog even lekker bezig te zijn. Alle jaargroepen komen op dezelfde keuzewerkbladzijde uit. Daar kun je gewoon kiezen en doen. Een foto of een scan van gemaakte werkbladen kun  je opsturen naar het onderstaande mailadres van meester Ron. Natuurlijk mag je ook altijd mailen als je een vraag hebt, of bijvoorbeeld als er iets goed of juist niet goed gelukt is. En ook mag je mailen als je gewoon iets leuks te vertellen hebt. Veel leerplezier! meester Ron Contact: ron.schrijver@sintnicolaasschool.nl  We zitten nu in week 26 Week Groep Plaats Titel Info 13 1/2 Groep 1/2 lessen 1 Reus Goedhart Tekenen n.a.v. een verhaal. Filmpjes in volgorde. . 1/2 Groep 1/2 Minipaden Minipaden 3 Astronaut Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 3 Duinen Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen 1. Euroklant Geldrekenen op rekenweb . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 1 Zeven Wereldw. Werkblad downloaden en uitprinten. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 1 1. Eigen mening. Volg de instructies. Goed lezen! . 5 Groep 5/6 Opdrachten 3 Kun je lezen? Begrijpend lezen (Studievaardigheden) . 5 Groep 5/6 Lessen 3 Perspectieftekenen Klik op de tekening en volg de instructies. . 6 Groep 5/6 lessen 1 1. Beantwoord de vragen Goed lezen, zorgvuldig werken (Studievaardigheden) . 6 Groep 5/6 Lessen 4 Wiskunde lin. vergel. Vergelijkingen en coördinaten + extra opdracht limo. . 7 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken + extra . 8 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken (Cornell) . . . . Extra: m.b.v. youtube-instructie optische illusie tekenen naar keuze. 14 1/2 Groep 1/2 Lessen 2 De Brievenbus Zingen verhaallied, geheugenroute leren trainen . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten 2 Minipad 18 Speurhonden Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 2 Brandweer Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Lessen 2 Pas op! Gewoon lekker tekenen. Maak er wat moois van. . 4 Groep 3/4 Lessen 1. Wiskunde coördintaten Coördinaten in een assenstelsen plaatsen, trainen. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 112 Werkblad downloaden en uitprinten. . 5 Groep 5/6 Lessen 1 1. Beantwoord de vragen Vragen + antwoorden netjes in je aantekenschrift. . 5 Groep 5/6 Opdrachten 5 Webpad Zonnestelsel Werkblad downloaden en uitprinten . 6 Groep 5/6 Lessen 2 2. Beantwoord de vragen Nr. + vraag noteren. Compleet antwoord (uitleg) . 6 Groep 5/6 Lessen 2 Bekijk de filmpjes (onder) Alle filmpjes kort omschrijven (zie uitleg). . 7 Oefeningen 7/8 Meesterproef 5. Re. Rekenpuzzels. Werkblad meestrproef uitprinten. . 8 Groep 7/8 Lessen 4 Wiskunde lineaire verg. Een stapje verder met lineaire vergelijkingen. 15 1/2 Groep 1/2 Lessen 3 Aftreksommen Antwoorden van eenvoudige aftreksommen in een tabel zetten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette Minimaal 1 gebouw. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette 3 gebouwen + plattegrond. . 5 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 6 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 6 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 7 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een mini-maquette Eigen architectuur. . 8 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een minimaquette Eigen architectuur. . 5 t/m 8 Wie is de Mol Wie doen er mee? - mail je naam naar meester Ron, vertel wat je al hebt ontdekt en krijg een tip! 16 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Educatieve spel Kinderen proberen een aantal educatieve computerspellen uit. . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten Minipad 5 Bijen Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen Oefening 1 Euroklant Oefenen geldrekenen. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 4 Fiets Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden. Zelfstandig maken. . 4 Groep 3/4 Lessen 3 Spaans Even proeven aan een keuzevak voor het volgende leerjaar. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 5 Columbus Studievaardigheden. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Les 1 van de twee verplichte lessen. . 5 Groep 5/6 Oefeningen 24-Game Tafeltrainer - dubbelopdracht. Automatiseren. . 6 Groep 5/6 Opdrachten 2 Werkstuk Werkstuk volgens een stappenplan. . 7 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. . 8 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. 17 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Lettermemory Geheugentrainer, vormleer en letterherkenning. . 1/2 Groep 3/4 Opdrachten Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 3 groep 3/4 Oefeningen 2 Tafels oefenen Tafels naar keuze oefenen, opbouwen in moeilijkheidsgraad. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 4 Keuzewerk 6 Programmeren Beste leerlingen van de groepen 4 t/m 8, . 5 Keuzewerk 6 Programmeren Eigenlijk had ik wat programmeerwerk klaar gezet voor degenen die dit . 6 Keuzewerk 6 Programmeren als keuzevak hebben. Maar omdat ik weet dat veel leerlingen graag . 7 Keuzewerk 6 Programmeren programmeren, en omdat het heel leerzaam is om te doen, houden we . 8 Keuzewerk 6 Programmeren deze week voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een . . . . programmeerweek, ieder op zijn eigen niveau. Laat thuis maar eens zien . . . . wat je kan. Veel plezier! 18/19 Meivakantie . Beste jongens en meisjes van de Sint Nicolaasschool, De meivakantie is begonnen. Dus is er geen les. Toch zullen er voor deze weken verschillende activiteiten geplaatst worden. En ook niet werkwinkelleerlingen worden van harte uitgenodigd om deze activiteiten mee te doen. Natuurlijk gaat het ‘Wie is de Mol’-spel ook gewoon door. Hiervoor verschijnt binnenkort de derde opdracht. Houd deze week vooral de keuzewerkpagina maar goed in de gaten. En natuurlijk worden de studiehoek en het Suma-lokaal gewoon aangevuld. Ik hoop vele van jullie, in de meivakantie, hier langs te zien komen. 1. Nieuwe Molopdracht 2. Aanvulling Suma-lokaal 3. Steeds moeilijkere puzzels (Lessen 4  - gr.1/2) 4. Ontspanningsoefeningen (nr. 7 bij keuzewerk) 5. Dodenherdenking en bevrijdingsdag - Webpad WO-II (downloaden bij ‘Diversen 2’) - Bevrijdingsdag (Puzzelbladen) 6. Nieuwe aanwijzing ‘Wie is de Mol’. Fijne dagen en veel leerplezier. Hartelijke groeten, Beste jongens en meisjes van de werkwinkel, Vanaf 11 mei gaan de scholen weer deels open. Dat betekent dat je, op bepaalde tijden, weer in de werkwinkel kan komen werken. En dat is fijn. Meester Matthijs heeft een rooster gemaakt en die aan jullie juffen en meesters gegeven. Je kunt eventueel gemiste lessen gaan inhalen en de volgende nieuwe lessen volgen. Succes! 20 1/2 Lessen 1/2 5. Moeilijke sommen Uitdaging om moeilijk sommen uit te kiezen. Instructie op film. . 3 Lessen 3/4 4. Breuken Vooral goed bekijken. Snap je het? Je hoeft geen opdrachten te maken. . 3 Oefeningen 3/4 3. Zoek de verschillen Niet gemakkelijk, maar kun je ze alle drie vinden? . 4 Lessen 3/4 4. Breuken Goed bestuderen. Kleurplaat + breukenhapper maken. . 5 Oefeningen 5/6 3. 24-game Op volgorden maken. Niet opgeven. Vaak oefenen! . 6 Lessen 5/6 7. Logisch denken Verbind de tekst en de kaart in je hoofd. Let op nuances. . 7 Lessen 7/8 8. Studievaardigheden Schematiseren. Overzicht in een brij van gegevens maken. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren Eindopdracht. Week 1 van 5 21 1/2 Lessen 1/2 6. Een tekenweb Kinderen tekenen een tekenweb. Onderp + keuze onderdelen. . 3 Opdrachten 3/4 2. Minipaden 10. Prehistorie. . 4 Opdrachten 3/4 3. Webpaden 7. Elektriciteit. Ter voorbereiding op de lessen elektronica. . 4 Lessen 3/4 5. Concentratie Formulier downloaden, klaarzitten. Concentreren. . 5 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig werken. . 6 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig kiezen. . 6 Lessen 5/6 9. Feiten en meningen Leer ze beide goed herkennen. . 7 Lessen 7/8 10. Elektronica Halfgeleiders. + Aantekeningen maken volgens Cornell. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren Eindopdracht. Week 2 van 5 22 1/2 Lessen 1/2 7. Wiskundige beweringen Vormleer en concentratie. Details waarnemen. . 3 Lessen 3/4 7. Getallenlijnen Hoe ver kun je gaan? . 4 Lessen 3/4 6. Oorzaak - gevolg Wat is de oorzaak en wat het gevolg. . 5 Lessen 5/6 6. Filosofie Cogito ergo sum ... Ik denk dus ik besta. . 6 Lessen 5/6 10. Conclusies trekken Genuanceerd lezen/luisteren. Feiten herkennen. . 7 Lessen 7/8 11. Takenoverzicht Controleer je taken per week. . 8 Lessen 7/8 12. Een inhaalslag Inplannen: + evaluatie op plannen. 23 1/2 Lessen 1/2 8. Speurtocht op zee Bekijk het filmpje en maak de opdracht. . 3 Lessen 3/4 8. Boodschappen doen Maak vanaf het scherm of download het werkblad. . 4 Opdrachten 3/4 5. Laat je uitdagen Los de puzzels op, mail de antwoorden naar meester Ron, en zie jouw . . . . naam op de site verschijnen. . 5 Lessen 5/6 12. Kun je lezen 2 Individueel werken. Goed lezen! . 6 Lessen 5/6 11. Definities geven Waaraan voldoet een goede omschrijving? . 7 Lessen 7/8 13. Hersentheorie Wordt wijzer door de bundel, met theorie opdrachten, door te . . . . werken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + Lees de aanvulling nog even goed door. 24 1/2 Lessen 1/2 9. Een technisch verhaal Hogere orde vragen (taxonomie van Bloom) . 3 Lessen 3/4 10. Puzzel Een puzzel om over na te denken. Wie ziet, voor het maken, de      . . . . oplossing. . 4 Lessen 3/4 9. Concentratie oef. Trainen van het concentratievermogen. . 5 Lessen 5/6 13. Conclusies trekken Oefening in het kritisch bekijken van uitspraken. . 6 Lessen 5/6 14. Concentratie oef. 2 Trainen van het concentratievermogen. . 7 Lessen 7/8 14. Samenvatten Hoofd- en bijzaken herkennen. Kritisch zijn op uitspraken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + Inhaalslag betekent misschien ook ‘Wie is de Mol’. 25 1/2 Lessen 1/2 10. Doolhof met cijfers Het classificeren van grotere getallen. Herkennen en schrijven. . 3 Opdrachten 3/4 7. Gepast betalen Rekenen dubbelopdracht (automatiseren). Geldrekenen. . 4 Opdrachten 3/4 6. Hoe groot is jouw hand? Oppevlakte bepalen van een lastige vorm. . 5 Opdrachten 5/6 7. Knettersnoep Waarom knettert knettersnoep. Essentie van een uitleg weergeven. . 6 Opdrachten 5/6 6. Mijn straat Analytisch, creatief en praktisch denken. Doorzetten. . 7 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Laat je uitdagen door deze lettersommen en train je brein. . 8 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Als je bij bent met je werk, laat je dan uitdagen door lettersommen. 26 Beste jongens en meisjes van de werkwinkel van alle groepen, Dit is alweer de voorlaatste week voor de zomervakantie. Dat betekent dat er geen werkwinkelles meer is, maar wel de mogelijkheid om in de werkwinkel keuzewerk te maken. En ... ik wil jullie nog om een gunst vragen: Ik zou graag wat tekeningen op de website plaatsen. Tekeningen in de thema’s vakantie, techniek en studeren. 27 Beste leerlingen van de werkwinkel, Dit is en gek jaar geweest. Maar ondanks alle hobbels en kuilen is ook het programma in de werkwinkel door gegaan. Wellicht anders dan normaal, maar daar kunnen we niet zoveel aan doen. En dat geeft ook niet. Jullie hebben prima gewerkt en steeds meer zullen we weer volgens het ‘normale’ werkwinkelprogramma gaan werken. Dat geldt niet voor de schoolverlaters. Hen wil ik graag heel veel succes wensen in het vervolgonderwijs. Fijn dat ik met jullie in de werkwinkel heb mogen werken. Probeer goed te blijven werken aan je uitdagingen en ontwikkel lekker door. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed lukt. Veel plezier maar, en kom nog eens langs om te vertellen hoe het met je gaat. Maar nu eerst lekker vakantie vieren. Ook de andere leerlingen wil ik bedanken voor de goede inzet. Ook jullie wens ik een hele fijn vakantie toe. Wij zien elkaar na de vakantie sowieso terug. Geniet ervan en blijf gezond! meester Ron
Downloads meester Ron
Thuiswerkers! Klik op de foto voor meer over de thuiswerkers.
Het werkwinkellokaal. Klik op de foto voor een rondje door het lokaal
Wie is de Mol De winnaar en de Mol bekend gemaakt
Site Navigation
© Ron Schrijver
Thuiswerken
Beste leerlingen van de werkwinkel, Hoe gaat het met jullie? Wat een gekke tijd zo hé? De school dicht, thuis werken, dat is wel even wat anders dan we gewend zijn. Maar fijn dat jullie de thuiswerkafdeling van de nieuwe werkwinkelsite gevonden hebben. Zo kunnen we gewoon doorgaan met het werken aan allemaal leerzame werkwinkelopdrachten en dus ook gewoon doorgaan met leren. De meesten van jullie hebben de werkwinkeltoets gedaan. En daarin zit ook de vraag: “Waarom ga je naar school?” en “Waarom wil je graag leren?” En daar heb ik zoveel mooie antwoorden op gekregen van jullie. En die komen allemaal op hetzelfde neer. Jullie willen je graag ontwikkelen, en ook nog eens een keer zo goed mogelijk. Super! Als meester hoor ik niets liever dan dat. Maar ik merk het ook aan jullie. Want er wordt in de werkwinkel meestal echt goed werk geleverd en met veel plezier gewerkt. En ook dat laatste vind ik heel belangrijk. Zullen we afspreken dat we daar, in deze toch een beetje gekke tijd, gewoon mee doorgaan? Deze site is helemaal nieuw. Ik heb een groot deel van de Quint Campus-site gereserveerd voor de werkwinkel. We hebben wel een oude site maar die is gebaseerd op ‘flash’, een programma dat gebruik maakt van vectorafbeeldingen (punten en coördinaten - denk aan de wiskundelessen in de werkwinkel). Maar dat ‘flash’ gaat er uit dus moest de hele werkwinkelsite vernieuwd worden. En dat is een hele klus. Zo nu en dan zal je vanuit de nieuwe site doorgestuurd worden naar de oude site. Maar ik hoop dat steeds minder vaak te hoeven doen. Jullie hebben van meester Matthijs een planning gekregen voor de komende periode. Voor het contractwerk, somplex en andere eigen verdiepingen kun je die planning gewoon aanhouden. Jullie krijgen allemaal schoolwerk thuis geleverd en voor de werkwinkelleerlingen zit daar de blauwe werkwinkelmap bij. De lessen en opdrachten op deze site vervangen de lessen die je normaal in het werkwinkellokaal zou krijgen. Dus daar gaan we gewoon ook me door ;-) En dan is er nog iets ... Velen van jullie kijken er al lang naar uit. We spelen ‘Wie is de Mol’ in de werkwinkel. Er zijn opdrachten én hints. Let op! Want de Mol probeert jou tegen te werken. ‘Wie is de Mol’ is in principe voor de werkwinkelleerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maar er doet ieder jaar ook een aantal enthousiaste groep 4 leerlingen op een hele goede manier mee. En dat is natuurlijk prima. Ik wens jullie, ook hiermee, veel plezier. Kijk eerst maar eens rustig rond op de nieuwe werkwinkelafdeling van deze site. Er is een indeling gemaakt per twee jaargroepen waarin je opdrachten, lessen, oefeningen en keuzewerk vindt. Als je de muis op het menu ‘Werkwinkel’ zet in de navigatiebalk bovenaan de bladzijde verschijnt er vanzelf een drop-downmenu. Hier volgt een schema met de lessen en opdrachten voor iedere werkwinkelgroep per week. Dit schema vul ik iedere week weer aan. Formulieren die je nodig hebt voor de bepaalde lessen kun je downloaden. Het blauwe download-ikoontje stuurt je door naar de download-pagina, waar je het juiste formulier kan uitkiezen om het vervolgens te downloaden en thuis uit te printen. Keuzewerkopdrachten mag je altijd uitvoeren als je tijd over hebt en zin om nog even lekker bezig te zijn. Alle jaargroepen komen op dezelfde keuzewerkbladzijde uit. Daar kun je gewoon kiezen en doen. Een foto of een scan van gemaakte werkbladen kun  je opsturen naar het onderstaande mailadres van meester Ron. Natuurlijk mag je ook altijd mailen als je een vraag hebt, of bijvoorbeeld als er iets goed of juist niet goed gelukt is. En ook mag je mailen als je gewoon iets leuks te vertellen hebt. Veel leerplezier! meester Ron Houd je smartphone dwars voor de volledige pagina.