Home Werkwinkel Leerkrachten Muziekeducatie Quint Verdiepingen 1 Contact
© Ron Schrijver
Ron Schrijver
De Werkwinkel - digitale leeromgeving Taken werkwinkelleerkracht
Taken werkwinkelleerkracht
1 Lesse n    Lessen en lesprogramma samenstellen    Korte instructie of leergesprek    Top - down learning    Hogere orde vragen    Gedifferentieerde verwerking 2 Contractwerk    Houden leerlingen zich aan de planning?    Werken ze  goed zelfstandig ?    Werken ze netjes ?    Maken ze fouten? (voldoende of goed) 3 Leren leren    Leert de leerling zijn beste strategie herkennen?    Gebruikt de leerling de voor hem/haar beste strategie? 4 Eigenverdieping    Werkt de leerling gestructureerd?    Werkt d e leerling efficiŽnt? (w.o. doorwerken, concentratie)    Is het eindresultaat van goede kwaliteit? (netheid, informatie) 5 Uitdaging    Samenstellen en voorbereiden individuele programmaí s    Kent en begrijpt de leerling zijn eigen uitdaging?    Werkt de leerling adequaat aan die uitdaging?    Wat is het resultaat?    Regelmatig leerling gesprekken 6 Begeleiden zelfstandig werkers    Hulp bij opdrachten    Juist geen hulp bij opdrachten    Begeleiding en controle op uitdagingen    Werkwinkelafspraken    Correctiemateriaal re gelen 7 Voorbereiden materiaal    Nodig materiaal klaarleggen    Ander materiaal voor handen (op zín plek) 8 Onderhouden leermiddelen    Potloden, gummen       Rekenmachines 8      Linealen, geodriehoeken, passers       Chromebooks    Batterijen    Elektronicadozen    Lego Mindstorms    Voorraad werkbladen (voorlopen op de opdrachten)    Studiekaarten    Papier    Opdrachtafhankelijk materiaal 9 Presentatie lokaal    Spots    Digibord    Alles op zijn plek    Meubilair    Geen losse rommel    Informatie whiteboard    Iedere dag opruimen/onderhouden 10 Werksfeer    Fluisteren    Vriendelijke communicatie    Ontwikkelzin (zin om te leren)    Elkaars gedrag positief beoordelen    Hulpvaardig zijn    Leerkracht het onverbiddelijke voorbeeld 11 Taxonomie van Bloom    Hogere orde vragen    Analyserend    CreŽrend 12 Top - down learning    Wat is de bedoeling = instructie    Altijd eerst zelf proberen op te lossen 1 3 Administratie    Beoordelingen werk  (1 - 5)    Noteren resultaten    Rapportage werkhouding    Controleren uitdaging    Vervolg Contractwerk e.m. bepalen 1 4 Extra    Reparatie materiaal    Bestellen onderdelen    Nieuw materiaal aanvragen    Werkboeken maken Niet - klassentaken 15 Toetsing    Toets voor cognitief talent individueel afnemen  (min. uur/ll.)    Beginnerstoets gr. 3 afnemen    Algemeen didactisch onderzoek, wanneer nodig    Toets welbevinden, wanneer nodig (Amersfoortse SVL)    Toetsen verwerken 1 6 Digitale leeromgeving    Bijhouden en aanvullen opdrachten  (ook te download en docs)    Algemene informatie blijven controleren en verbeteren    Controleren of de links naar andere sites nog werken    Domein en domeinnaam regelen    Van Flash omzetten naar HTML    Yurlsnet onderdelen bijhouden    Website blijven ontwikkelen naar laatste normen 1 7 Hoorcolleges eigen niveau    Verdieping  (w.o. colleges en andere bijeenkomsten bijwonen)    Ordenen belangrijke informatie    Presentatie maken    Leerstof en scholingsmomenten bespreken met HB - commissie    Scholing plannen    Presenteren    Leerboek maken over alle leerstof 1 8 Informatie - uitwisseling    Oudergesprekken    Gesprekken andere disciplines    Bezoek ouders    Bezoek jury excellente school, inspectie, ministerie    Overleg directie en HB - commissie    Contact bestuur    Vergaderingen    Contact gastdocenten    Werkbezoeken elders (andere scholen, ministerie, inspectie) 19 Beleid    Directieoverleg  beleidszaken    Het ontwikkelen, schrijven en bijhouden van het beleid    Beleid bundelen ter presentatie  (w.o. mindmap)
Site Navigation
© Ron Schrijver
Houd je smartphone dwars voor de volledige pagina.