© Ron Schrijver
Ron Schrijver
De Werkwinkel - digitale leeromgeving Taken groepsleerkrachten
Taken groepsleerkrachten 1. Instructie Meervoudige instructie (3-voudig) Eerste deel voor de meerpresteerders (Top-down) 2. Toetsen Vooruit toetsen met methodetoetsen Steeds één module vooruit toetsen Cito volgens reguliere programma 3. Reguliere lessen Reguliere programma reduceren a.h.v. vooruit toetsen Niet meer oefenen dan nodig Duidelijke afspraken maken over de verhouding regulier- en pluswerk 4. Pluswerk Goede ruimte creëren voor pluswerk Keuzewerk vanuit de plusgroep Afspraken maken over de hulp en controle van het pluswerk Ik ga hier uit van het werken met een minimaal 3-voudig instructiemodel. De HB- leerlingen hoeven, vanuit de Top-down visie, alleenmaar te weten wat de bedoeling is. Als ze in de verwerking kunnen laten zien dat ze dit weten kunnen ze overstappen naar het pluswerk. Het vooruit toetsen kan op dezelfde tijd plaatsvinden als de reguliere toets voor dat vak en kost zo geen extra tijd. De afspraken over wie er begeleiden in het plusprogramma en wie er toetsen is afhankelijk van de omvang van taken van zowel de plusleerkracht als de groepsleerkracht. Ik denk wel dat de registratie van de resultaten altijd door de plusleerkracht gedaan moet worden. En ook voor veel begeleidingen van plusleerlingen is de expertise van de plusleerkracht nodig. Natuurlijk moeten iedere leerlingen zich goed inzetten en goed gedragen. Maar het is niet zo dat de plusleerlingen het pluswerk moeten verdienen met goed gedrag of goede resultaten. Een echte plusleerling heeft het plusprogramma nodig om een goede cognitieve ontwikkeling door te kunnen maken. Vaak geeft een goed programma ook veel winst in de motivatie het welbevinden van de leerling. De manier van leren in de plusgroepen is ook heel goed voor veel reguliere leerlingen voor bijvoorbeeld het trainen van bepaalde executieve functies. In de huidige generatie zien we best problemen in de ontwikkeling daarvan. Ik heb in het verleden keuzewerk vanuit de werkwinkel geleverd aan de groepen. Zo profiteerden de reguliere leerlingen mee van het analyserende en creeërende karakter van lessen in de plusgroep.