Werkwinkel - Suma-lokaal
© Ron Schrijver
Beste leerlingen van de werkwinkel, In dit Suma-lokaal komen steeds meer extra opdrachten en puzzels te staan. Iedereen mag hier rond kijken en puzzelen met de opdrachten. Net zoals bij alle andere onderdelen van deze site. Er is alleen één groot verschil. Voor de opdrachten hier krijg je geen hulp. Sommigen van jullie zijn uitgenodigd om opdrachten uit dit Suma-lokaal te doen. Je zult merken dat de opdrachten hier heel wat van je vragen. Deze opdrachten vergen nog meer dan de meeste andere werkwinkelopdrachten van je vermogen om met weinig hulpmiddelen probleemvraagstukken op te lossen. Maar het leert je buiten kaders denken en een creatief oplossingsgericht denkvermogen te ontwikkelen. En daar zul je in de toekomst veel profijt van hebben. Wat ik van jullie vraag is om door te zetten als er iets niet direct goed lukt. Besef dat iedereen een uitdaging heeft en dat het werken aan die uitdaging de meeste ontwikkeling geeft. Gebruik je kwaliteiten om die uitdaging aan te gaan en geniet van de momenten waarin je merkt dat er iets lukt waarvan je eerder dacht dat het nooit zou lukken. Je zult ontdekken dat je sommige vraagstukken alleen kunt oplossen door lateraal te denken. Dat wil zeggen door er op een compleet andere manier tegenaan te kijken dan je normaal zou doen. Nog één tip: Probeer de drang om snel te willen oplossen te onderdrukken. Neem de tijd, hou vol, en je geduld zal beloond worden. Jongens en meisjes, ik zou zeggen: Laat zien wat je kan! Heel veel succes en ... veel plezier. meester Ron Hier klein inkomertje: Iedere leerling in een klas doet aan hockey of aan voetbal of doet beide. Drie vijfde deel van de leerlingen speelt hockey en drie vijfde deel speelt voetbal. Vijf leerlingen doen zowel aan hockey als voetbal. Hoeveel leerlingen zitten er in de klas? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 E. 35
Het wachtwoord Een rover zit in de struiken dichtbij de poort van een kasteel. In het kasteel woont een rijke kasteelheer. De rover zou graag even binnen kijken om het één en ander te stelen, en vervolgens rijker weer naar buiten te komen. Maar daarvoor moet hij het kasteel eerst zien binnen te komen. Dat lukt alleen met een code die bestaat uit het goede antwoord op de vraag van de wachter. Nu snap je waarom de rover zo dicht bij de poort in de struiken verstopt zit. Hij houdt zijn ogen en oren goed open. Er kwam een marktkoopman met een enorme mand op zijn rug op de poort aan gelopen. “Werda,” zei de wachter en hij ging met zijn grote brede lijf in de weg staan. “Dag Werda,” zei de marktkoopman. “Ik kom wat spullen aan de landheer verkopen. Mag ik er in?” “6,” zei de wachter. “3,” zei de koopman. “Kom binnen,” zei de wachter vriendelijk en hij opende de poort voor de marktkoopman. Even later kwam er een ridder op een paard bij de poort. “Werda, “ (wie is daar) zei de wachter. “Ik kom in opdracht van de hertog”, zei de ridder. “Ik heb een belanrijke brief voor de kasteelheer.” “12, “ zei de wachter. “6, “ zei de ridder. “Welkom,” zei de wachter en hij ging aan de kant en opende de poort. “Nu weet ik het wel, “ dacht de rover. Maar voor de zekerheid bleef hij nog even in de struiken zitten. Toen kwam er een vrouwtje met een mand vol eieren aangewandeld. “Ik heb de eieren die de kasteelheer besteld heeft,” riep ze al vanuit de verte. “8,” riep de wachter. “4, “ zei het vrouwtje toen ze dichterbij was. “Kom verder,” zei de wachter en hij hielt galant de poort voor haar open. De rover kroop met een klein omweggetje via de bosjes de weg op. Hij had een luit op zijn rug en leek zo op een echte minstreel. “Werda,” zei de wachter toen de rover voor hem stond. “Ik ben minstreel,” zei de rover. “Ik kom het laatste nieuws in liedvorm brengen voor de kasteelheer. “10,” zei de wachter. “5,” zei de rover. En hij werd gelijk opgepakt, geboeid en de kerkers in gegooid. Wat heeft de rover verkeerd gedaan? (mail je antwoord, met je naam en groep, naar ron.schrijver@quintcampus.nl
Zonder te kijken ... Ik heb vijf dobbelstenen tegelijkertijd gegooid. Het totaal aantal ogen van de worp is 19. Wat is het totaal van de ogen aan de onderzijde van de dobbestenen? Wie weet het? (mail het antwoord naar meester Ron)
Corona We zitten midden in een corona pandemie. De ene keer lijkt het de goede kant op te gaan met de besmettingen, de andere keer rijzen de besmettingen weer de pan uit. Er zijn veel meningsverschillen over hoe we met dit virus om moeten gaan. En dat is logisch. We leven met ruim 17 miljoen mensen in een land en dat geeft 17 miljoen meningen over wat goed is en wat niet. Maar soms zijn meningen niet op feiten gebasseerd, of zijn waarnemingen en berekeningen niet goed uitgelegd. Een bekend voorbeeld is de uitspraak dat als er 50% gevaccineerden en 50% niet gevaccineerden op een covid afdelingen liggen dat de besmettingsgraad van beide groepen hetzelfde is. Over deze bewering gaat de volgende opdracht. Stel: Een gewone covid-afdeling heeft 100 bedden. Er liggen 50 gevaccineerden en 50 niet-gevaccineerden op die afdeling. Alle bedden zijn dus bezet. Alle mensen op deze afdeling zijn besmet geraakt op een event waar in totaal 1100 mensen aanwezig waren. 1000 van de aanwezige daar waren gevaccineerd en 100 niet. Vraag: Hoeveel mensen zouden er op die covidafdeling liggen als iedereen op dat event gevaccineerd was?
Werkwinkel - Suma-lokaal
© Ron Schrijver
Beste leerlingen van de werkwinkel, In dit Suma-lokaal komen steeds meer extra opdrachten en puzzels te staan. Iedereen mag hier rond kijken en puzzelen met de opdrachten. Net zoals bij alle andere onderdelen van deze site. Er is alleen één groot verschil. Voor de opdrachten hier krijg je geen hulp. Sommigen van jullie zijn uitgenodigd om opdrachten uit dit Suma-lokaal te doen. Je zult merken dat de opdrachten hier heel wat van je vragen. Deze opdrachten vergen nog meer dan de meeste andere werkwinkelopdrachten van je vermogen om met weinig hulpmiddelen probleemvraagstukken op te lossen. Maar het leert je buiten kaders denken en een creatief oplossingsgericht denkvermogen te ontwikkelen. En daar zul je in de toekomst veel profijt van hebben. Wat ik van jullie vraag is om door te zetten als er iets niet direct goed lukt. Besef dat iedereen een uitdaging heeft en dat het werken aan die uitdaging de meeste ontwikkeling geeft. Gebruik je kwaliteiten om die uitdaging aan te gaan en geniet van de momenten waarin je merkt dat er iets lukt waarvan je eerder dacht dat het nooit zou lukken. Je zult ontdekken dat je sommige vraagstukken alleen kunt oplossen door lateraal te denken. Dat wil zeggen door er op een compleet andere manier tegenaan te kijken dan je normaal zou doen. Nog één tip: Probeer de drang om snel te willen oplossen te onderdrukken. Neem de tijd, hou vol, en je geduld zal beloond worden. Jongens en meisjes, ik zou zeggen: Laat zien wat je kan! Heel veel succes en ... veel plezier. meester Ron Hier klein inkomertje: Iedere leerling in een klas doet aan hockey of aan voetbal of doet beide. Drie vijfde deel van de leerlingen speelt hockey en drie vijfde deel speelt voetbal. Vijf leerlingen doen zowel aan hockey als voetbal. Hoeveel leerlingen zitten er in de klas? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 E. 35
Het wachtwoord Een rover zit in de struiken dichtbij de poort van een kasteel. In het kasteel woont een rijke kasteelheer. De rover zou graag even binnen kijken om het één en ander te stelen, en vervolgens rijker weer naar buiten te komen. Maar daarvoor moet hij het kasteel eerst zien binnen te komen. Dat lukt alleen met een code die bestaat uit het goede antwoord op de vraag van de wachter. Nu snap je waarom de rover zo dicht bij de poort in de struiken verstopt zit. Hij houdt zijn ogen en oren goed open. Er kwam een marktkoopman met een enorme mand op zijn rug op de poort aan gelopen. “Werda,” zei de wachter en hij ging met zijn grote brede lijf in de weg staan. “Dag Werda,” zei de marktkoopman. “Ik kom wat spullen aan de landheer verkopen. Mag ik er in?” “6,” zei de wachter. “3,” zei de koopman. “Kom binnen,” zei de wachter vriendelijk en hij opende de poort voor de marktkoopman. Even later kwam er een ridder op een paard bij de poort. “Werda, “ (wie is daar) zei de wachter. “Ik kom in opdracht van de hertog”, zei de ridder. “Ik heb een belanrijke brief voor de kasteelheer.” “12, “ zei de wachter. “6, “ zei de ridder. “Welkom,” zei de wachter en hij ging aan de kant en opende de poort. “Nu weet ik het wel, “ dacht de rover. Maar voor de zekerheid bleef hij nog even in de struiken zitten. Toen kwam er een vrouwtje met een mand vol eieren aangewandeld. “Ik heb de eieren die de kasteelheer besteld heeft,” riep ze al vanuit de verte. “8,” riep de wachter. “4, “ zei het vrouwtje toen ze dichterbij was. “Kom verder,” zei de wachter en hij hielt galant de poort voor haar open. De rover kroop met een klein omweggetje via de bosjes de weg op. Hij had een luit op zijn rug en leek zo op een echte minstreel. “Werda,” zei de wachter toen de rover voor hem stond. “Ik ben minstreel,” zei de rover. “Ik kom het laatste nieuws in liedvorm brengen voor de kasteelheer. “10,” zei de wachter. “5,” zei de rover. En hij werd gelijk opgepakt, geboeid en de kerkers in gegooid. Wat heeft de rover verkeerd gedaan? (mail je antwoord, met je naam en groep, naar ron.schrijver@sintnicolaasschool.nl)