© Ron Schrijver
De Werkwinkel
Planninghulp
Beste collega’s in het onderwijs voor cognitief talent, Wat is het fijn om te merken dat steeds meer onderwijsmensen zich graag inzetten voor goede zorg voor cognitief talent. Heel lang zijn scholen afgerekend op de zorg naar beneden toe. En daar hebben veel scholen zich in de afgelopen 30 jaar dan ook steeds beter in ontwikkeld. Gelukkig wordt het belang van de zorg voor ‘snellere’ leerlingen steeds meer ingezien en verdiepen onderwijsmensen zich steeds meer en beter in deze doelgroep. Inzicht help ons ontwikkelen. Ik probeer jullie op deze site het één en ander te leren over cognitief talent. Vooral door belangrijke zaken op een rijtje te zetten. Daarnaast hoop ik de verzameling handreikingen en hulpmiddelen op te bouwen tot een hoeveelheid lessen, opdrachten en verwerkingen met alles erop en eraan om voor alle basisschoolgroepen een jaarprogramma te kunnen maken. Dit zijn slechts handreikingen. Wijk daar gerust vanaf, maar hou de doelstelling in de gaten. En dan is er nog passie en enthousiasme, en een goed pedagogisch en didactisch inzicht nodig om deze leerlingen op een goede manier te bedienen in wat ze nodig hebben. Het is een uitdaging. Een hele mooie uitdaging. Voorbeeldplanning van websiteonderdelen Dit schema geeft een mogelijke indeling van lessen per week. Vaak zijn het op zich staande lessen (geen aanduiding) en soms is het een lessenserie. Daarom kunnen de lessen het best in de hieronder staande volgorde gegeven worden, zie alfabet-benamingen per week. Niet alleen vanwege de lessenseries maar ook door de opbouw van de lessen. Natuurlijk kan daar, naar eigen inzicht, van afgeweken worden, ook door bijvoorbeeld niet iedere week lessen te geven. Maar houd de doelen dan goed in de gaten. Vanuit de doelen bekeken zijn deze lessen ook zeer geschikt om met individuele programma’s vanuit de uitdaging van de leerling te werken. Doelen worden dan opgesteld vanuit hiaten die ontstaan bij het automatiseren en/of verschillende executieve functies. Dan kunnen er natuurlijk lessen overgeslagen worden waarvan de lesdoelen buiten het voor die leerling nodige programma vallen. Maar de meeste lessen zijn voor heel veel kinderen leerzaam. Al was het allen al vanwege het trainen van meerdere executieve functies, of het controleren ervan. Het is het mooist als de lessen zoveel mogelijk vanuit de goede benadering voor deze doelgroep gegeven wordt. Denk hierbij aan top-down learning en de taxonomie van Bloom. Dat betekent niet dat we alle leerstof analyserend moeten benaderen. Feitenkennis ophalen om bijvoorbeeld een beginsituatie te bepalen of bepaalde handelingen trainen is ook zeker wel eens nodig. Het is de bedoeling dat de lessen gebruikt worden als onderdeel van een veel groter geheel. Dat groter geheel staat dan in het kader van bijvoorbeeld het leren prioriteren, plannen, concentreren, het flexibel zijn en het kunnen ontwikkelen van intrinsieke motivatie bij het uitvoeren van moeilijkere taken. Afhankelijk van de uitdagingen van de leerling. Daarom staat er op deze site nog een andere planning, die ook leerlinggericht is maar wel volledig doorlopen moet worden. Samen met deze lessen vormt dat programma een volledig pakket waarmee we onze cognitieve talenten goed kunnen bedienen. Natuurlijk zijn er collega’s die dit programma naar eigen creatief inzicht heel mooi kunnen aanvullen. Ik vind het altijd fijn om te horen en te zien hoe anderen, even enthousiast als ik, nadenken over hoe we dit onderwijs zo mooi mogelijk kunnen maken en puzzelen met ideeën die deze zorg kan verfraaien. Hierbij wil ik wel aantekenen dat goed onderwijs niet altijd het leukste onderwijs is. De motivatie bij kinderen mag zitten in het zich willen verrijken en niet in het zoveel mogelijk doen van ‘leuke’ dingen. En dat geldt ook voor de manier waarop we kinderen begeleiden met bijvoorbeeld te snel helpen waar het even niet lukt. In deze zorg zijn veel zaken uit te balanceren. En daar wens ik iedereen veel succes én veel plezier mee. Vriendelijke groet, Ron Schrijver Contact: ron.schrijver@quintcampus.nl
© Ron Schrijver
Planninghulp
Beste collega’s in het onderwijs voor cognitief talent, Wat is het fijn om te merken dat steeds meer onderwijsmensen zich graag inzetten voor goede zorg voor cognitief talent. Heel lang zijn scholen afgerekend op de zorg naar beneden toe. En daar hebben veel scholen zich in de afgelopen 30 jaar dan ook steeds beter in ontwikkeld. Gelukkig wordt het belang van de zorg voor ‘snellere’ leerlingen steeds meer ingezien en verdiepen onderwijsmensen zich steeds meer en beter in deze doelgroep. Inzicht help ons ontwikkelen. Ik probeer jullie op deze site het één en ander te leren over cognitief talent. Vooral door belangrijke zaken op een rijtje te zetten. Daarnaast hoop ik de verzameling handreikingen en hulpmiddelen op te bouwen tot een hoeveelheid lessen, opdrachten en verwerkingen met alles erop en eraan om voor alle basisschoolgroepen een jaarprogramma te kunnen maken. Dit zijn slechts handreikingen. Wijk daar gerust vanaf, maar hou de doelstelling in de gaten. En dan is er nog passie en enthousiasme, en een goed pedagogisch en didactisch inzicht nodig om deze leerlingen op een goede manier te bedienen in wat ze nodig hebben. Het is een uitdaging. Een hele mooie uitdaging. Voorbeeldplanning van websiteonderdelen Dit schema geeft een mogelijke indeling van lessen per week. Vaak zijn het op zich staande lessen (geen aanduiding) en soms is het een lessenserie. Daarom kunnen de lessen het best in de hieronder staande volgorde gegeven worden, zie alfabet-benamingen per week. Niet alleen vanwege de lessenseries maar ook door de opbouw van de lessen. Natuurlijk kan daar, naar eigen inzicht, van afgeweken worden, ook door bijvoorbeeld niet iedere week lessen te geven. Maar houd de doelen dan goed in de gaten. Vanuit de doelen bekeken zijn deze lessen ook zeer geschikt om met individuele programma’s vanuit de uitdaging van de leerling te werken. Doelen worden dan opgesteld vanuit hiaten die ontstaan bij het automatiseren en/of verschillende executieve functies. Dan kunnen er natuurlijk lessen overgeslagen worden waarvan de lesdoelen buiten het voor die leerling nodige programma vallen. Maar de meeste lessen zijn voor heel veel kinderen leerzaam. Al was het allen al vanwege het trainen van meerdere executieve functies, of het controleren ervan. Het is het mooist als de lessen zoveel mogelijk vanuit de goede benadering voor deze doelgroep gegeven wordt. Denk hierbij aan top-down learning en de taxonomie van Bloom. Dat betekent niet dat we alle leerstof analyserend moeten benaderen. Feitenkennis ophalen om bijvoorbeeld een beginsituatie te bepalen of bepaalde handelingen trainen is ook zeker wel eens nodig. Het is de bedoeling dat de lessen gebruikt worden als onderdeel van een veel groter geheel. Dat groter geheel staat dan in het kader van bijvoorbeeld het leren prioriteren, plannen, concentreren, het flexibel zijn en het kunnen ontwikkelen van intrinsieke motivatie bij het uitvoeren van moeilijkere taken. Afhankelijk van de uitdagingen van de leerling. Daarom staat er op deze site nog een andere planning, die ook leerlinggericht is maar wel volledig doorlopen moet worden. Samen met deze lessen vormt dat programma een volledig pakket waarmee we onze cognitieve talenten goed kunnen bedienen. Natuurlijk zijn er collega’s die dit programma naar eigen creatief inzicht heel mooi kunnen aanvullen. Ik vind het altijd fijn om te horen en te zien hoe anderen, even enthousiast als ik, nadenken over hoe we dit onderwijs zo mooi mogelijk kunnen maken en puzzelen met ideeën die deze zorg kan verfraaien. Hierbij wil ik wel aantekenen dat goed onderwijs niet altijd het leukste onderwijs is. De motivatie bij kinderen mag zitten in het zich willen verrijken en niet in het zoveel mogelijk doen van ‘leuke’ dingen. En dat geldt ook voor de manier waarop we kinderen begeleiden met bijvoorbeeld te snel helpen waar het even niet lukt. In deze zorg zijn veel zaken uit te balanceren. En daar wens ik iedereen veel succes én veel plezier mee. Vriendelijke groet, Ron Schrijver