© Ron Schrijver
De Werkwinkel - digitale leeromgeving Groep 1 en 2 opdrachten
Voor de snelle leerlingen van de groepen 1 en 2 wil ik hier de mogelijkheid van het werken met de Minipaden van Jack Nowee noemen. Deze minipaden zijn eigenlijk ontwikkeld voor de groepen 4 en 5. Wij hebben gemerkt dat, soms met een beetje hulp, de snelle leerlingen uit de groepen 1 en 2 die al kunnen lezen deze minipaden met veel plezier kunnen maken. De leerlingen trainen hiermee vele executieve functies waar onder volgehouden aandacht, doelgericht gedrag en hoofdzaken scheiden van de bijzaken. En ze trainen het begrijpend luisteren en breiden hun feitenkennis uit. Ga hiervoor naar de website ‘Webpaden en meer’ van Jack Nowee.
Minipaden