© Ron Schrijver
De Werkwinkel
Voorbeeldindeling per week
Week Groep Plaats Titel Info A 1/2 Groep 1/2 lessen 1 Reus Goedhart Tekenen n.a.v. een verhaal. Filmpjes in volgorde. . 1/2 Groep 1/2 Minipaden Minipaden 3 Astronaut Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 3 Duinen Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen 1. Euroklant Geldrekenen op rekenweb . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 1 Zeven Wereldw. Werkblad downloaden en uitprinten. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 1 1. Eigen mening. Volg de instructies. Goed lezen! . 5 Groep 5/6 Opdrachten 3 Kun je lezen? Begrijpend lezen (Studievaardigheden) . 5 Groep 5/6 Lessen 3 Perspectieftekenen Klik op de tekening en volg de instructies. . 6 Groep 5/6 lessen 1 1. Beantwoord de vragen Goed lezen, zorgvuldig werken (Studievaardigheden) . 6 Groep 5/6 Lessen 4 Wiskunde lin. vergel. Vergelijkingen en coördinaten + extra opdracht limo. . 7 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken + extra . 8 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken (Cornell) . . . . Extra: m.b.v. youtube-instructie optische illusie tekenen naar keuze. B 1/2 Groep 1/2 Lessen 2 De Brievenbus Zingen verhaallied, geheugenroute leren trainen . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten 2 Minipad 18 Speurhonden Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 2 Brandweer Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Lessen 2 Pas op! Gewoon lekker tekenen. Maak er wat moois van. . 4 Groep 3/4 Lessen 1. Wiskunde coördintaten Coördinaten in een assenstelsen plaatsen, trainen. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 112 Werkblad downloaden en uitprinten. . 5 Groep 5/6 Lessen 1 1. Beantwoord de vragen Vragen + antwoorden netjes in je aantekenschrift. . 5 Groep 5/6 Opdrachten 5 Webpad Zonnestelsel Werkblad downloaden en uitprinten . 6 Groep 5/6 Lessen 2 2. Beantwoord de vragen Nr. + vraag noteren. Compleet antwoord (uitleg) . 6 Groep 5/6 Lessen 2 Bekijk de filmpjes (onder) Alle filmpjes kort omschrijven (zie uitleg). . 7 Oefeningen 7/8 Meesterproef 5. Re. Rekenpuzzels. Werkblad meestrproef uitprinten. . 8 Groep 7/8 Lessen 4 Wiskunde lineaire verg. Een stapje verder met lineaire vergelijkingen. C 1/2 Groep 1/2 Lessen 3 Aftreksommen Antwoorden van eenvoudige aftreksommen in een tabel zetten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette Minimaal 1 gebouw. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette 3 gebouwen + plattegrond. . 5 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 6 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 6 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 7 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een mini-maquette Eigen architectuur. . 8 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een minimaquette Eigen architectuur. . 5 t/m 8 Wie is de Mol Wie doen er mee? - mail je naam naar meester Ron, vertel wat je al hebt ontdekt en krijg een tip! D 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Educatieve spel Kinderen proberen een aantal educatieve computerspellen uit. . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten Minipad 5 Bijen Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen Oefening 1 Euroklant Oefenen geldrekenen. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 4 Fiets Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden. Zelfstandig maken. . 4 Groep 3/4 Lessen 3 Spaans Even proeven aan een keuzevak voor het volgende leerjaar. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 5 Columbus Studievaardigheden. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Les 1 van de twee verplichte lessen. . 5 Groep 5/6 Oefeningen 24-Game Tafeltrainer - dubbelopdracht. Automatiseren. . 6 Groep 5/6 Opdrachten 2 Werkstuk Werkstuk volgens een stappenplan. . 7 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. . 8 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. E 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Lettermemory Geheugentrainer, vormleer en letterherkenning. . 1/2 Groep 3/4 Opdrachten Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 3 groep 3/4 Oefeningen 2 Tafels oefenen Tafels naar keuze oefenen, opbouwen in moeilijkheidsgraad. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 4 Keuzewerk 6 Programmeren s Beste leerlingen van de groepen 4 t/m 8, . 5 Keuzewerk 6 Programmeren s Eigenlijk had ik wat programmeerwerk klaar gezet voor degenen die dit . 6 Keuzewerk 6 Programmeren s als keuzevak hebben. Maar omdat ik weet dat veel leerlingen graag . 7 Keuzewerk 6 Programmeren s programmeren, en omdat het heel leerzaam is om te doen, houden we . 8 Keuzewerk 6 Programmeren s deze week voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een . . . . programmeerweek, ieder op zijn eigen niveau. Laat thuis maar eens zien . . . . wat je kan. Veel plezier! F 1/2 Lessen 1/2 5. Moeilijke sommen Uitdaging om moeilijk sommen uit te kiezen. Instructie op film. . 3 Lessen 3/4 4. Breuken Vooral goed bekijken. Snap je het? Je hoeft geen opdrachten te maken. . 3 Oefeningen 3/4 3. Zoek de verschillen Niet gemakkelijk, maar kun je ze alle drie vinden? . 4 Lessen 3/4 4. Breuken Goed bestuderen. Kleurplaat + breukenhapper maken. . 5 Oefeningen 5/6 3. 24-game Op volgorden maken. Niet opgeven. Vaak oefenen! . 6 Lessen 5/6 7. Logisch denken Verbind de tekst en de kaart in je hoofd. Let op nuances. . 7 Lessen 7/8 8. Studievaardigheden Schematiseren. Overzicht in een brij van gegevens maken. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren Eindopdracht. Week 1 van 5 G 1/2 Lessen 1/2 6. Een tekenweb Kinderen tekenen een tekenweb. Onderp + keuze onderdelen. . 3 Opdrachten 3/4 2. Minipaden 10. Prehistorie. . 4 Opdrachten 3/4 3. Webpaden 7. Elektriciteit. Ter voorbereiding op de lessen elektronica. . 4 Lessen 3/4 5. Concentratie Formulier downloaden, klaarzitten. Concentreren. . 5 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig werken. . 6 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig kiezen. . 6 Lessen 5/6 9. Feiten en meningen Leer ze beide goed herkennen. . 7 Lessen 7/8 10. Elektronica Halfgeleiders. + Aantekeningen maken volgens Cornell. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren s Eindopdracht. Week 2 van 5 H 1/2 Lessen 1/2 7. Wiskundige beweringen Vormleer en concentratie. Details waarnemen. . 3 Lessen 3/4 7. Getallenlijnen Hoe ver kun je gaan? . 4 Lessen 3/4 6. Oorzaak - gevolg Wat is de oorzaak en wat het gevolg. . 5 Lessen 5/6 6. Filosofie s Cogito ergo sum ... Ik denk dus ik besta. . 6 Lessen 5/6 10. Conclusies trekken Genuanceerd lezen/luisteren. Feiten herkennen. . 7 Lessen 7/8 11. Takenoverzicht s Controleer je taken per week. . 8 Lessen 7/8 12. Een inhaalslag Inplannen: + evaluatie op plannen. I 1/2 Lessen 1/2 8. Speurtocht op zee Bekijk het filmpje en maak de opdracht. . 3 Lessen 3/4 8. Boodschappen doen Maak vanaf het scherm of download het werkblad. . 4 Opdrachten 3/4 5. Laat je uitdagen Los de puzzels op, mail de antwoorden naar meester Ron, en zie jouw . . . . naam op de site verschijnen. . 5 Lessen 5/6 12. Verschil/overeenkomst Goed lezen! Beoordeel de uitspraken. . 6 Lessen 5/6 11. Definities geven Waaraan voldoet een goede omschrijving? . 7 Lessen 7/8 13. Hersentheorie Wordt wijzer door de bundel, met theorie opdrachten, door te . . . . werken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + s Lees de aanvulling nog even goed door. J 1/2 Lessen 1/2 9. Een technisch verhaal Hogere orde vragen (taxonomie van Bloom) . 3 Lessen 3/4 10. Puzzel Een puzzel om over na te denken. Wie ziet, voor het maken, de . . . . oplossing. . 4 Lessen 3/4 9. Concentratie oef. Trainen van het concentratievermogen. . 5 Lessen 5/6 13. Conclusies trekken Oefening in het kritisch bekijken van uitspraken. . 6 Lessen 5/6 14. Concentratie oef. 2 Trainen van het concentratievermogen. . 7 Lessen 7/8 14. Samenvatten Hoofd- en bijzaken herkennen. Kritisch zijn op uitspraken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + s K 1/2 Lessen 1/2 10. Doolhof met cijfers Het classificeren van grotere getallen. Herkennen en schrijven. . 3 Opdrachten 3/4 7. Gepast betalen Rekenen dubbelopdracht (automatiseren). Geldrekenen. . 4 Opdrachten 3/4 6. Hoe groot is jouw hand? Oppevlakte bepalen van een lastige vorm. . 5 Opdrachten 5/6 7. Knettersnoep Waarom knettert knettersnoep. Essentie van een uitleg weergeven. . 6 Opdrachten 5/6 6. Mijn straat Analytisch, creatief en praktisch denken. Doorzetten. . 7 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Laat je uitdagen door deze lettersommen en train je brein. . 8 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Als je bij bent met je werk, laat je dan uitdagen door lettersommen. Wordt aangevuld!
© Ron Schrijver
Weekvoorbeelden
Week Groep Plaats Titel Info A 1/2 Groep 1/2 lessen 1 Reus Goedhart Tekenen n.a.v. een verhaal. Filmpjes in volgorde. . 1/2 Groep 1/2 Minipaden Minipaden 3 Astronaut Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 3 Duinen Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen 1. Euroklant Geldrekenen op rekenweb . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 1 Zeven Wereldw. Werkblad downloaden en uitprinten. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 1 1. Eigen mening. Volg de instructies. Goed lezen! . 5 Groep 5/6 Opdrachten 3 Kun je lezen? Begrijpend lezen (Studievaardigheden) . 5 Groep 5/6 Lessen 3 Perspectieftekenen Klik op de tekening en volg de instructies. . 6 Groep 5/6 lessen 1 1. Beantwoord de vragen Goed lezen, zorgvuldig werken (Studievaardigheden) . 6 Groep 5/6 Lessen 4 Wiskunde lin. vergel. Vergelijkingen en coördinaten + extra opdracht limo. . 7 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken + extra . 8 Groep 7/8 Lessen 2 Psychologie waarnemen Goed lezen, les volgen, aantekeningen maken (Cornell) . . . . Extra: m.b.v. youtube-instructie optische illusie tekenen naar keuze. B 1/2 Groep 1/2 Lessen 2 De Brievenbus Zingen verhaallied, geheugenroute leren trainen . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten 2 Minipad 18 Speurhonden Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 2 Brandweer Aanklikken, werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Lessen 2 Pas op! Gewoon lekker tekenen. Maak er wat moois van. . 4 Groep 3/4 Lessen 1. Wiskunde coördintaten Coördinaten in een assenstelsen plaatsen, trainen. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 112 Werkblad downloaden en uitprinten. . 5 Groep 5/6 Lessen 1 1. Beantwoord de vragen Vragen + antwoorden netjes in je aantekenschrift. . 5 Groep 5/6 Opdrachten 5 Webpad Zonnestelsel Werkblad downloaden en uitprinten . 6 Groep 5/6 Lessen 2 2. Beantwoord de vragen Nr. + vraag noteren. Compleet antwoord (uitleg) . 6 Groep 5/6 Lessen 2 Bekijk de filmpjes (onder) Alle filmpjes kort omschrijven (zie uitleg). . 7 Oefeningen 7/8 Meesterproef 5. Re. Rekenpuzzels. Werkblad meestrproef uitprinten. . 8 Groep 7/8 Lessen 4 Wiskunde lineaire verg. Een stapje verder met lineaire vergelijkingen. C 1/2 Groep 1/2 Lessen 3 Aftreksommen Antwoorden van eenvoudige aftreksommen in een tabel zetten. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette Minimaal 1 gebouw. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 4 Bouw een mini-maquette 3 gebouwen + plattegrond. . 5 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 6 Groep 5/6 Opdrachten Bouw een mini-maquette Mini-wijk, eigen stratenplan. . 6 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Eerst goed lezen! Veel studieplezier. . 7 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een mini-maquette Eigen architectuur. . 8 Groep 7/8 Opdrachten Bouw een minimaquette Eigen architectuur. . 5 t/m 8 Wie is de Mol Wie doen er mee? - mail je naam naar meester Ron, vertel wat je al hebt ontdekt en krijg een tip! D 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Educatieve spel Kinderen proberen een aantal educatieve computerspellen uit. . 1/2 Groep 1/2 Opdrachten Minipad 5 Bijen Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden en uitprinten. . 3 Groep 3/4 Oefeningen Oefening 1 Euroklant Oefenen geldrekenen. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 4 Fiets Begrijpend luisteren. Werkblad downloaden. Zelfstandig maken. . 4 Groep 3/4 Lessen 3 Spaans Even proeven aan een keuzevak voor het volgende leerjaar. . 4 Groep 3/4 Opdrachten 3 Webpad 5 Columbus Studievaardigheden. . 5 Groep 5/6 Lessen 5 Spaans Les 1 van de twee verplichte lessen. . 5 Groep 5/6 Oefeningen 24-Game Tafeltrainer - dubbelopdracht. Automatiseren. . 6 Groep 5/6 Opdrachten 2 Werkstuk Werkstuk volgens een stappenplan. . 7 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. . 8 Groep 7/8 Lessen 7 Elektronica Volg de instructies en maak de eindopdracht. E 1/2 Groep 1/2 Oefeningen Lettermemory Geheugentrainer, vormleer en letterherkenning. . 1/2 Groep 3/4 Opdrachten Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 3 groep 3/4 Oefeningen 2 Tafels oefenen Tafels naar keuze oefenen, opbouwen in moeilijkheidsgraad. . 3 Groep 3/4 Opdrachten 2 Minipad 9 muziekinstr. Begrijpend luisteren, voorbereiding AMV. . 4 Keuzewerk 6 Programmeren s Beste leerlingen van de groepen 4 t/m 8, . 5 Keuzewerk 6 Programmeren s Eigenlijk had ik wat programmeerwerk klaar gezet voor degenen die dit . 6 Keuzewerk 6 Programmeren s als keuzevak hebben. Maar omdat ik weet dat veel leerlingen graag . 7 Keuzewerk 6 Programmeren s programmeren, en omdat het heel leerzaam is om te doen, houden we . 8 Keuzewerk 6 Programmeren s deze week voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een . . . . programmeerweek, ieder op zijn eigen niveau. Laat thuis maar eens zien . . . . wat je kan. Veel plezier! F 1/2 Lessen 1/2 5. Moeilijke sommen Uitdaging om moeilijk sommen uit te kiezen. Instructie op film. . 3 Lessen 3/4 4. Breuken Vooral goed bekijken. Snap je het? Je hoeft geen opdrachten te maken. . 3 Oefeningen 3/4 3. Zoek de verschillen Niet gemakkelijk, maar kun je ze alle drie vinden? . 4 Lessen 3/4 4. Breuken Goed bestuderen. Kleurplaat + breukenhapper maken. . 5 Oefeningen 5/6 3. 24-game Op volgorden maken. Niet opgeven. Vaak oefenen! . 6 Lessen 5/6 7. Logisch denken Verbind de tekst en de kaart in je hoofd. Let op nuances. . 7 Lessen 7/8 8. Studievaardigheden Schematiseren. Overzicht in een brij van gegevens maken. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren Eindopdracht. Week 1 van 5 G 1/2 Lessen 1/2 6. Een tekenweb Kinderen tekenen een tekenweb. Onderp + keuze onderdelen. . 3 Opdrachten 3/4 2. Minipaden 10. Prehistorie. . 4 Opdrachten 3/4 3. Webpaden 7. Elektriciteit. Ter voorbereiding op de lessen elektronica. . 4 Lessen 3/4 5. Concentratie Formulier downloaden, klaarzitten. Concentreren. . 5 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig werken. . 6 Lessen 5/6 8. Leren studeren Hoofd- en bijzaken. Goed lezen, zorgvuldig kiezen. . 6 Lessen 5/6 9. Feiten en meningen Leer ze beide goed herkennen. . 7 Lessen 7/8 10. Elektronica Halfgeleiders. + Aantekeningen maken volgens Cornell. . 8 Lessen 7/8 9. Leren studeren s Eindopdracht. Week 2 van 5 H 1/2 Lessen 1/2 7. Wiskundige beweringen Vormleer en concentratie. Details waarnemen. . 3 Lessen 3/4 7. Getallenlijnen Hoe ver kun je gaan? . 4 Lessen 3/4 6. Oorzaak - gevolg Wat is de oorzaak en wat het gevolg. . 5 Lessen 5/6 6. Filosofie s Cogito ergo sum ... Ik denk dus ik besta. . 6 Lessen 5/6 10. Conclusies trekken Genuanceerd lezen/luisteren. Feiten herkennen. . 7 Lessen 7/8 11. Takenoverzicht s Controleer je taken per week. . 8 Lessen 7/8 12. Een inhaalslag Inplannen: + evaluatie op plannen. I 1/2 Lessen 1/2 8. Speurtocht op zee Bekijk het filmpje en maak de opdracht. . 3 Lessen 3/4 8. Boodschappen doen Maak vanaf het scherm of download het werkblad. . 4 Opdrachten 3/4 5. Laat je uitdagen Los de puzzels op, mail de antwoorden naar meester Ron, en zie jouw . . . . naam op de site verschijnen. . 5 Lessen 5/6 12. Verschil/overeenkomst Goed lezen! Beoordeel de uitspraken. . 6 Lessen 5/6 11. Definities geven Waaraan voldoet een goede omschrijving? . 7 Lessen 7/8 13. Hersentheorie Wordt wijzer door de bundel, met theorie opdrachten, door te . . . . werken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + s Lees de aanvulling nog even goed door. J 1/2 Lessen 1/2 9. Een technisch verhaal Hogere orde vragen (taxonomie van Bloom) . 3 Lessen 3/4 10. Puzzel Een puzzel om over na te denken. Wie ziet, voor het maken, de . . . . oplossing. . 4 Lessen 3/4 9. Concentratie oef. Trainen van het concentratievermogen. . 5 Lessen 5/6 13. Conclusies trekken Oefening in het kritisch bekijken van uitspraken. . 6 Lessen 5/6 14. Concentratie oef. 2 Trainen van het concentratievermogen. . 7 Lessen 7/8 14. Samenvatten Hoofd- en bijzaken herkennen. Kritisch zijn op uitspraken. . 8 Lessen 7/8 12. Inhaalslag + s K 1/2 Lessen 1/2 10. Doolhof met cijfers Het classificeren van grotere getallen. Herkennen en schrijven. . 3 Opdrachten 3/4 7. Gepast betalen Rekenen dubbelopdracht (automatiseren). Geldrekenen. . 4 Opdrachten 3/4 6. Hoe groot is jouw hand? Oppevlakte bepalen van een lastige vorm. . 5 Opdrachten 5/6 7. Knettersnoep Waarom knettert knettersnoep. Essentie van een uitleg weergeven. . 6 Opdrachten 5/6 6. Mijn straat Analytisch, creatief en praktisch denken. Doorzetten. . 7 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Laat je uitdagen door deze lettersommen en train je brein. . 8 Opdrachten 7/8 7. Lettersommen Als je bij bent met je werk, laat je dan uitdagen door lettersommen.