© Ron Schrijver
De Werkwinkel - digitale leeromgeving Groep 1 en 2 Lessen
1. Reus Goedhart Met een opdracht voor begrijpend luisteren en hoofdzaak en bijzaak scheiden.
2. Het liedje van de brievenbus. Opdracht leren - geheugenroute
De brievenbus instructie + ingezongen. De brievenbus begeleiding
Het is de bedoeling dat de kinderen de tekst op gehoor trainen. Ook de kinderen die al kunnen lezen. We weten dat ‘sneldenkers’ het leren via die geheugenroute wat kunnen verwaarlozen omdat er veel via de begripsroute gebeurt. Ook bij het aanleren van liedjes zal een deel vanuit context en logica beredeneerd worden. Daarom gebruiken we hier een langer verhaallied.
3. Rekenen aftreksommen. Opdracht rekeninzicht - trainen min-sommen - aanpassen ‘nieuwe’ vorm. Beste ouders/verzorgers, Als uw kind deze opdracht zonder instructie kan maken (zien wat de bedoeling is) dan moeten we dat stimuleren (Top-down learning). Anders volgt hier een korte instructie op film. Als uw kind al heel gemakkelijk kan rekenen dan is het inzicht voor het goed invullen van een tabel als deze nog even het controleren waard. En daarbij verwijs ik dan u graag naar de volgende link om met sommenmaker een bladzijde rekensommen op het niveau van uw kind uit te printen. Ik doe dat in de klas ook wel eens om puur rekensnelheid te toetsen en kinderen rekenen op snelheid te laten trainen. Mooi genoeg laten kinderen zich vaak graag uitdagen hiervoor. Vriendelijke groet, Ron Schrijver
4. Steeds moeilijkere puzzels Op de downloadpagina zijn werkbladen te vinden die aanspraak maken op de perceptuele organisatie (feedforward en feedback processen) van kinderen. Maar ook op het ruimtelijk inzicht, het vooruitkijken in taken en flexibiliteit. Deze verwerkingen gebruiken we ook om te kijken hoe ver kinderen zijn in de ontwikkeling van hun executieve functies (zie Quint Verdiepingen). Het is een goede training voor het werkgeheugen om dit soort oefeningen met enige regelmaat te doen. Sneldenkers kunnen gemakkelijk achter raken in de ontwikkeling van bepaalde executieve functies. Het is dus belangrijk dat we hiaten in deze ontwikkeling snel in de gaten hebben. En eigenlijk is de uitdaging het voor zijn van een ontwikkelachterstand bij deze functies. Vandaar deze oefeningen.
Download Doolhoven en plaatjes met verschillen bij ‘Diversen 2’
5. 10 moeilijke sommen
Klik op de foto voor de uitleg
Download hier het rekenblad ‘Sommen 1’
6. Een tekenweb Een tekenweb is eigenlijk de voorganger van het woordveld. En het woordveld is weer de voorganger van de mindmap. Daar waar kinderen in de toekomst veel leerstof om gaan zetten in minder informatie, of eigenlijk beter gezegd: de hoeveelheid leerstof behapbaar gaan maken, starten we hier met een oefening over hoofd- en bijzaken. In de werkwinkel zullen leerlingen in de loop der jaren met allerlei leerstrategieën bezig zijn. Het scheiden van hoofd- en bijzaken loopt daar tot en met groep 8 doorheen. Klik op de foto voor de instructie.
7. Wiskundige beweringen Hier zie je drie beweringen. Één ervan is niet juist. Weet jij welke?
8. Speurtocht op zee
Klik op de tekening voor de instructie.
Download Speurtocht op zee Diversen 1
9. Een technisch verhaal Filmpjes met technische informatie. Eerst bekijken, dan erover praten met elkaar en met de meester of de juf.
Filmpje 1 Filmpje 2 Filmpje 3
Analytisch, kritisch en evaluerend benaderen. Wat is het verschil tussen ...? Klopt het dat ...? Hoe werkt het ...? Wat is de beste manier om ...? Wat is beter ...? Kun jij bedenken hoe ...? Wat zou er gebeuren als ...?
10. Een doolhof met cijfers Er is een ingang en een uitgang. Ga telkens naar het grootste getal dat er aan grenst. Je mag niet schuin gaan, alleen recht opzij of naar boven of beneden. Download het werkblad ‘Doolhof’ bij diversen 4.