Home Werkwinkel Leerkrachten Muziekeducatie Quint Verdiepingen 1 Contact
© Ron Schrijver
Ron Schrijver
De Werkwinkel, Een beeld van ...
Eén van de momenten waar ik altijd erg van kan genieten is als de kinderen het lokaal binnenkomen, hun werkwinkelmap onder de arm, pakken de benodigde spullen en gaan lekker aan het werk. Op de achtergrond klinkt zachtjes muziek. Ze helpen elkaar en overleggen fluisterend waarneer nodig. (Klik op de foto)
Mijn laatste werkwinkellokaal. Een heerlijk werkplek voor zowel leerlingen als leerkrachten. Veel mooie materialen en methodes. Een onuitputtelijk bron van leerstof tot ver in VO-niveau. Het is mooi maar niet bepalend voor de kwaliteit van de pluslessen en het welbevinden van de leerlingen. Ik ben eens gestart met alles van de plusgroepen in één kartonnen doos. En ook aan die tijd denk ik met veel plezier terug. (Klik op de foto)
Site Navigation
© Ron Schrijver
Houd je smartphone dwars voor de volledige pagina.